Säätiö

Tiina ja Antti Herlinin säätiön tarkoituksena on yhteiskunnallisen hyvinvoinnin, kulttuurin, ympäristön ja tieteen sekä niihin liittyvän tutkimuksen ja opetuksen tukeminen ja edistäminen.

Lue lisää

Teemahaun 2018 apurahansaajat

Tammikuussa 2018 avaamassaan teemahaussa ”Ilmasto, muutos” Tiina ja Antti Herlinin säätiö jatkoi edellisen apurahahakunsa teemaa. Haussa pyrittiin etsimään tapoja tuoda tutkittua tietoa julkisen keskustelun ja päätöksenteon taustaksi ja löytämään uusia ratkaisuja ilmaston hälyttävimpiin muutoksiin ja luoda yhä moninaisempia keinoja niiden ehkäisemiseksi niin yksilö- kuin yhteiskunnan tasolla tulevaisuudessa. Haussa vastaanotettiin 480 hakemusta. Säätiön hallitus on päättänyt kokouksessaan 26.3.2018 myöntää 47 hakijalle yhteensä 740.974 euroa. Apurahoista noin 60% jaettiin tieteelle ja 40% muille hankkeille. Säätiön hallitus ei perustele yksittäisiä avustuspäätöksiä, mutta on pyrkinyt avaamaan päätöksenteossa painotettavia asioita hakuohjeessa sekä teemahakua avaavassa tekstissään. Päätöksillä tuettiin monipuolisesti eri alojen tutkimusta, jolla pyritään ehkäisemään käynnissä olevaa ilmastonmuutosta, löytämään keinoja sopeutua siihen tai selvittämään ilmaston lämpenemiseen johtavia tekijöitä. Muiden kuin tieteellisten hakemusten myöntöpäätöksissä korostuu hallituksen tavoite...
Lue lisää

ILMASTO, MUUTOS -TEEMAHAKU

Apurahapäätökset

1.4.2018

 

Lue lisää

 

36