Säätiö

Tiina ja Antti Herlinin säätiön tarkoituksena on yhteiskunnallisen hyvinvoinnin, kulttuurin, ympäristön ja tieteen sekä niihin liittyvän tutkimuksen ja opetuksen tukeminen ja edistäminen.

Lue lisää

Onnea uusille apurahansaajille!

Tiina ja Antti Herlinin säätiön uusimmilla apurahoilla tutkitaan muun muassa eurooppalaisten ilmastopoliittisia asenteita, hiilensidonnan mahdollisuuksia kaupunkisuunnittelussa ja viljelymaille istutettujen puiden ympäristövaikutuksia. Rahoituksen avulla tuetaan myös Keru-yhteisöjääkaapin toiminnan kehittämistä ja mallinnusta, vapaaehtoisvoimin pyörivää Ilmastoveivi2019-kampanjaa sekä opettajaksi opiskelevien ympäristökasvatuksen koulutusta, ja montaa muuta erinomaista hanketta, jotka kaikki osaltaan ovat mukana hillitsemässä ilmastonmuutosta seuraavien 15 vuoden aikana. Tammikuun 2019 teemahaussaan ”Ilmastonmuutoksen kiireellinen hillintä” Tiina ja Antti Herlinin säätiö etsi tehokkaita ratkaisuja ilmastonmuutoksen hillintään. Haussa vastaanotettiin 255 hakemusta.   Säätiön hallitus on päättänyt myöntää 21 hakijalle apurahoina yhteensä 493 276 euroa. Apurahoista noin 75% jaettiin tieteelle ja 25% muille hankkeille. Lisäksi myönnettiin jatkoapurahoina viime vuonna rahoitetuille hankkeille yhteensä 411 577 euroa. Säätiön hallitus ei perustele yksittäisiä avustuspäätöksiä, mutta on pyrkinyt avaamaan päätöksenteossa painotettavia asioita...
Lue lisää

Seuraava hakuaika 15.-31.1.2019

 

Lue lisää

 

36