Säätiö

Tiina ja Antti Herlinin säätiön tarkoituksena on yhteiskunnallisen hyvinvoinnin, kulttuurin, ympäristön ja tieteen sekä niihin liittyvän tutkimuksen ja opetuksen tukeminen ja edistäminen.

Lue lisää

Ei avointa apurahahakua tammikuussa 2020

Tiina ja Antti Herlinin säätiö jakaa monivuotisia apurahoja sekä tutkimukseen että muuhun yleishyödylliseen työhön. Kuluvan tilikauden jaossa olevasta rahoituksesta valtaosa on korvamerkitty jo edellisvuosina valituille, monivuotisille tutkimus- ja muille hankkeille. Ensi vuoden tammikuussa ei näin ollen järjestetä avointa apurahahakua.  Muutos monivuotisten apurahojen myöntämiseen kertapäätöksellä toteutettiin edellisen haun yhteydessä. Jo aiempina vuosina apurahansaajia on rohkaistu hakemaan jatkorahoitusta – väitöstutkimukseen myönnetään korkeintaan neljän vuoden työskentelyapuraha, väitöksen jälkeiseen tutkimukseen ja muuhun yleishyödylliseen toimintaan korkeintaan kahden vuoden pituisia rahoituksia. Monivuotisia hankkeita on kertynyt niin mittava määrä, että jatkorahoitukseen ennakoitava summa kattaa valtaosan säätiön tämän tilikauden jakovarasta. Näin ollen avointa uusien hankkeiden hakua ei tulla tällä kaudella järjestämään. Säätiön jo rahoittamien hankkeiden on edelleen mahdollista tammikuussa hakea jatkoapurahaa, mikäli meneillään olevalla työllä ei vielä...
Lue lisää

Seuraava hakuaika 15.-31.1.2019

 

Lue lisää

 

36