Ajankohtaista

2.5.2017

Lahjoitus viidelle suomalaiselle yliopistolle

Tiina ja Antti Herlinin säätiö on lahjoittanut viidelle suomalaiselle yliopistolle yhteensä 805.000 euroa. Kaikki lahjoitukset liittyvät valtion vastinrahoitusohjelmaan, jossa valtio sijoittaa tietyn euromäärän jokaista yliopistojen saamaa yksityistä lahjoituseuroa kohden. Tiina ja Antti Herlinin säätiö lahjoittaa Helsingin yliopistolle 290.000 euroa, Aalto-yliopistolle 250.000 euroa, Taideyliopistolle 115.000 euroa, Itä-Suomen yliopistolle 100.000 euroa ja Lapin yliopistolle 50.000...
Lue lisää

15.3.2017

Marraskuun 2016 haun jatkoapurahansaajat

Tiina ja Antti Herlinin säätiön jatkoapurahan sai marraskuussa 2016 järjestetyn hakuajan puitteissa 17 hakijaa. Apurahoja jaettiin yhteensä 278.840 euroa. Tämän vuoden haussa jaettiin vain jatkoapurahoja. Kaikki marraskuun haun puitteissa apurahan saaneet aakkosjärjestyksessä alla:   Ahvenharju, Sanna / 24 000 € Suomalaisten vaikuttajien tulevaisuudenkuvat kestävän kehityksen mahdollistajina, väitöskirjatyö   Drosinou, Marianna / 24 000 € The ethical blindness of everyday environmental decisions, väitöskirjatyö   Heikkinen, Milja / 24 000 € The Importance of Networks in Urban Climate Policy in Helsinki, Madrid and Stockholm, väitöskirjatyö   Juopperi, Silja /25 000 € Lukemisen merkitys ja muutos: tutkimus suomalaisten lukukokemuksista elämänkaaren näkökulmasta, väitöskirjatyö   Laine, Hannu / 12 000 € Piiaurinkokennojen kustannustehokkuuden parantaminen, väitöskirjatyö   Laine, Heidi / 26 310 € Hyvän tieteellisen käytännön määritteleminen ja tutkimuseettinen itsesääntely Suomessa 1990-luvun alusta avoimen tieteen aikakaudelle, väitöskirjatyö   Lastenkirjainstituutin kannatusyhdistys ry. / 10 000 € Lasten- ja nuortenkirjallisuus opettajan työkaluna aikamme muutosilmiöiden käsittelyssä –kirjahanke   Leppäjärvi, Anne / 13 600 € ”Faktana, kiitos!-” –hanke   Ndukwe, Thaddeus C. / 12 000 € Immigrant Political Integration in Finland: Case of Black African Immigrants at the Municipal Level, väitöskirjatyö   Numminen, Sini / 24 000 € Energianiukkuuden merkitys globaalissa energiamurroksessa, väitöskirjatyö   Oikari, Elina / 1 510 € Saamelaisten kokemuksia ilmastonmuutoksesta -videoteoksen näyttelykustannuksiin sekä äänisuunnittelun kuluihin   Pasanen, Pauliina /24 000 € Työpajat valokuvauksen opetuksessa, väitöskirjatyö   Rainio, Miia / 28 000 € Direct effects of glyphosate on non-target herbivores, post doc –tutkimus   Sarlio-Lähteenkorva, Sirpa / 5 000 € Kestävä ja terveellinen ruokavalio –tietokirjahanke   Sipari, Pinja / 6 500 € Ympäristökasvatusta puutarhassa -viestintäkampanja   Tani, Sirpa / 16 000 € Monialaisen ympäristö- ja kestävyyskasvatuksen tutkijaverkoston (SIRENE) -toiminnan vakiinnuttaminen   Virman, Meri / 2 920 € Haihtumiseen liittyvä laskuvirtaus: uusi mekanismi syvän konvektion säätelylle –väitöskirjatutkimukseen liittyvä...
Lue lisää

30.11.2016

Vuoden 2016 apurahahaku on sulkeutunut

Vuoden 2016 apurahahaku on sulkeutunut 30.11.2016 klo 17. Hakijoihin ollaan yhteydessä helmikuun loppuun mennessä. Kiitos kaikille hakijoille. Palautetta järjestelmän käyttöön liittyen saa mielellään lähettää osoitteeseen info(a)tahsaatio.fi.
Lue lisää

3.11.2016

Tuki Guggenheim Helsingin Tukisäätiölle

Tiina ja Antti Herlinin säätiö on päättänyt myöntää Guggenheim Helsingin Tukisäätiölle 7,5 miljoonan euron suuruisen lainan kattamaan Guggenheim Helsingin Tukisäätiön tarvitsemaa rahoitusta museon rakennuskustannuksiin. ”Uskomme hankkeen positiivisiin vaikutuksiin Suomelle sekä suomalaiselle kulttuurille niin lyhyellä kuin pitkällä tähtäimelläkin”, toteaa Tiina ja Antti Herlinin säätiön hallituksen puheenjohtaja Antti Herlin. Guggenheim Helsinki -hankkeeseen liittyviin kysymyksiin vastaa Ari Lahti Guggenheim Helsingin...
Lue lisää

1.11.2016

Marraskuun 2016 hakuaika jatkoapurahoitukselle on avattu!

Viime vuoden marraskuun haussa Tiina ja Antti Herlinin säätiöltä apurahan saaneilla on nyt mahdollisuus hakea jatkoapurahaa.  Haku on auki marraskuun 30. päivään, 2016 klo 17.00 asti. Tämän jälkeen haku sulkeutuu ja prosessi siirtyy arviointivaiheeseen. Jatkoapurahahakemuksia otetaan vastaan ainoastaan sähköisen apurahajärjestelmämme kautta. Päätöksistä ilmoitetaan säätiön verkkosivuilla helmikuun 2017 loppuun mennessä. Jatkoapurahansaajat saavat tiedon myös...
Lue lisää

28.6.2016

Vuonna 2016 ei järjestetä marraskuun avointa apurahahakua

Tiina ja Antti Herlinin säätiö ei tule vuonna 2016 järjestämään avointa apurahahakua marraskuussa, kuten se on tehnyt kahtena edellisenä vuotena. Tämän vuotinen apurahahaku tullaan suuntaamaan ainoastaan säätiön vuoden 2015 marraskuun haussa rahoittamille tieteellisille ja muille hankkeille.
Lue lisää

8.3.2016

Marraskuun 2015 haussa apurahan saaneet

Tiina ja Antti Herlinin säätiön apurahan sai marraskuussa 2015 järjestetyn hakuajan puitteissa yhteensä 41 hakijaa. Apurahoja jaettiin yhteensä 595.215 euroa. Summa jakautuu jatkoapurahoihin sekä uusiin, Ilmasto, muutos! -teemahaun töihin ja projekteihin. Kaikki marraskuun haun puitteissa apurahan saaneet aakkosjärjestyksessä alla:   Achté, Inka / 8 000 € (jatkoapuraha) Boys Who Like Girls –dokumenttielokuva Ahvenharju, Sanna / 24 000 € (jatkoapuraha) Tulevaisuudentutkimus. Suomalaisten vaikuttajien tulevaisuudenkuvat kestävän kehityksen mahdollistajana. Amabile ry / 20 000 € (jatkoapuraha) Floora-hanke. Syksyllä 2014 pääkaupunkiseudulla, 2015 myös muilla paikkakunnilla käyntiin lähtenyt 3-vuotinen hanke on avannut yhteistyökanavat sosiaali- ja koulutoimen sekä musiikkioppilaitosten välille kulttuuritarjonnan tasa-arvon lisäämiseksi. Demos Helsinki / 21 000 € 15-20 –vuotiaiden nuorten ilmastonmuutosta koskevien odotusten selvittämiseen ja odotukset käytännön tekemiseksi muuttavan toimintamallin rakentamiseen. Malli julkaistaan verkkosivuna ja sen tuloksista viestitetään laajasti. Drosinou, Marianna / 24 000 € The Ethical Blindness of Everyday Environmental Decisions Heikkinen, Milja / 24 000 € The Importance of Networks in Urban Climate Policy in Helsinki, Madrid and Stockholm Ihmisoikeusliitto / 27 900 € Vihapuheeseen ja syrjintään puuttuminen – käytännön työkaluilla keskusteluilmaston muutokseen Juopperi, Silja / 7 800 € (jatkoapuraha) Lukemisen merkitys ja muutos: tutkimus suomalaisten lukukokemuksista elämänkaaren näkökulmasta Kaataja Sampsa Antero / 28 000 € (jatkoapuraha) Toimivia käytäntöjä etsimässä. Yliopistojen ja yritysten välinen yhteistyö Suomessa 1900-luvulta lähtien. Kirkkonummen Kipinä ry / 2 700 € Uhanalaiset eliöt ja eläimet –animaatiotyöpajasarja kirkkonummelaisille lapsille ja nuorille Kirkkonummella 2016. Kirkkonummen Kipinä ry:n animaatiotyöpajojen toteuttaminen Kipinässä osana LastenKipinä 2016-projektia. KRIS Etelä-Suomi ry / 23 000 € (jatkoapuraha) Vankilasta vapautuneiden teatteriseurue Porttiteatterin toimintaan Laakso, Anton / 28 000 € Ilmastonmuokkauksen vaikutus sateisuuteen. Alueellisten muutosten mallintaminen. Laine, Hannu / 2 500 € Piiaurinkokennojen kustannustehokkuuden parantaminen Laine, Heidi / 24 000 € (jatkoapuraha) Tiedeyhteisön tutkimuseettinen itsesääntely Suomessa: Tutkimuseettinen neuvottelukunta ja hyvä tieteellinen käytäntö 1992-2012. Lastenkirjainstituutin kannatusyhdistys ry / 15 000 € Lastenkirjallisuus alakoulun opettajan työvälineenä – verkkomateriaali teemoista ilmastonmuutos, pakolaisuus ja perhemallit Leppäjärvi, Anne / 6 900 € Faktana, kiitos! –hanke, jossa kehitetään journalistisen faktantarkistuksen kaavio ja ohjeistus, perustetaan kahden kuukauden mittäinen, yleishyödyllinen faktantarkistusprojekti sekä ollaan kehittämässä uudenlaista kurssia toimittajakoulutukseen Liimatainen, Maarit / 800 € Matka-apuraha: osallistuminen kansainväliseen EGU 2016 (European Geosciences Union General Assembly) konferenssiin Wienissä, Itävallassa Lukkarinen, Jani / 12 000 € Väitöskirjatutkimus ’Mittakaava ja materia: Tieto biotaloudessa’ käsittelee bioenergiatuotantoa useilla maantieteellisillä tasoilla paikallisesta energiatuotannosta kansainväliseen ilmastopolitiikkaan Lylykangas, Kimmo / 24 000 € Assessment of Sustainability in Architecture Ndukwe, Thaddeus C. / 24 000 € (jatkoapuraha) Immigrant Political Integration in Finland: Case of Black African Immigrants at the Municipal Level. Numminen, Sini / 24...
Lue lisää

25.2.2016

Vuoden 2015 apurahahakemusten päätökset on tehty

Tiina ja Antti Herlinin säätiön hallitus on kokouksessaan 19. helmikuuta 2016 päättänyt jakaa apurahan yhteensä 41 hakijalle. Säätiö vastaanotti marraskuun 2015 hakuajan puitteissa jatkohakemuksia edellisvuonna rahoitetuilta hakijoilta sekä uusia hakemuksia teemalla: Ilmasto, muutos! Hakemuksia vastaanotettiin yhteensä 808 kappaletta. Apurahoina marraskuun haun puitteissa jaetaan yhteensä 595 215 euroa. Jatkorahoitukselle tästä summasta varataan yhteensä 226 800 euroa. Teemaan Ilmasto, muutos! vastaanotettiin lukemattomia erinomaisia hakemuksia, joiden sisältö vastasi erittäin hyvin haussa peräänkuulutettuja ratkaisuja. Tiina ja Antti Herlinin säätiön hallitus on todella iloinen saadessaan tukea näin monipuolisesti ja korkeatasoisesti toimia jotka tähtäävät ilmastonmuutoksen torjumiseen, siihen sopeutumiseen, sekä julkisen keskustelun faktapohjan, ilmapiirin avoimuuden ja dialogisuuden vahvistamiseen. Erinomaisia hakemuksia oli tälläkin kertaa reilusti myönnettävää summaa enemmän, joten moni erittäin hyvä hakemus jäi vaille rahoitusta. Näille hakijoille toivomme ja uskomme onnea ja menestystä. Säätiön hallitus ei perustele yksittäisiä avustuspäätöksiä, mutta on pyrkinyt avaamaan päätöksenteossa painotettavia asioita hakuohjeessa sekä teemahakua avaavassa tekstissään. Kaikille hakijoille on ilmoitettu päätöksestä sähköpostitse. Lista avustuksen saaneista julkaistaan säätiön verkkosivuilla maaliskuun alussa.  ...
Lue lisää

22.2.2016

Säätiön pääoma kasvoi lahjoituksen myötä

Security Trading Oy on lahjoittanut 18.2.2016 Tiina ja Antti Herlinin säätiölle 125 000 kpl KONEen B-sarjan osakkeita. Kasvanut pääoma mahdollistaa myös hieman alkuperäistä suuremman myöntösumman teemahaussa Ilmasto, muutos!, jonka avustuspäätöksistä tiedotetaan lähipäivinä.    
Lue lisää
681