Floora-hankkeelle Taidekasvatusteko -palkinto

Tiina ja Antti Herlinin säätiön tukemalle Floora-hankeelle on myönnetty vuoden 2017  Taidekasvatus -palkinto. Hanke rahoittaa sadan lapsen soittotunnit eri musiikkioppilaitoksissa. Musiikkikasvatusta tarjotaan kolmeksi vuodeksi lapsille, joilla ei olisi siihen muuten mahdollisuutta. Oppilaitoksessa lapset ja nuoret on integroitu tavalliseen opetukseen.

Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry kutsui viime vuoden lopulla kaikki taiteen perusopetusta antavat oppilaitokset jakamaan omia hankkeitaan, joiden tarkoituksena on tuoda taiteen opetus lähelle kaikkia. Tarkoituksena alun perin oli jakaa inspiraatiota ja ideoita siitä, miten taiteen oppiminen voisi olla kaikille saatavissa ja saavutettavissa tasa-arvoisesti. Eri oppilaitokset lähettivät esimerkkejä omasta toiminnastaan Taidekasvatustalkoot-sivuille, ja ehdokaslistalta vuoden Taidekasvatusteon valitsi Opetushallituksen pääjohtaja Olli-Pekka Heinonen.

Heinosen mukaan Floora-hanke on hieno esimerkki siitä, miten musiikin keinoin voidaan tähdätä lasten ja nuorten tasa-arvoon. ”Viime vuosien maahanmuutto on suurimpia suomalaisen yhteiskunnan muutostekijöitä, ja Floora-hankkeessa on löydetty yhteistä kieltä ja eheyttä vahvistava, skaalattava toimintamalli. Hallinnon raja-aidat on ylitetty, kun lasten ja nuorten tarpeet on pantu keskiöön.”

Floora-hankkeen takana ovat Päivi Rechardt, Kristina Heikel, Hanna Backer Johnsen sekä Hanna Kamensky Amabile ry:stä. Työryhmä kertoo, että hanke on lähtenyt halusta jakaa kaikille yhteiskuntamme aikaansaamaa hyvää – myös niille lapsille ja nuorille, joiden on muutoin vaikea päästä pitkäjänteisen ja laadukkaan taideharrastuksen piiriin. ”Musiikin ja muiden taidelajien hyväätekevä vaikutus on tunnettu ja tunnustettu, lastemme ja nuortemme osaamisen ilo ja ylpeys ja yhteisöön kuulumisen tunne ovat perustavia tulevaisuuden rakennuspalikoita”.

Onnea flooralaisille!

 

Lisätietoja:

Taidekasvatustalkoot

Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry

Amabile ry  sekä video

 

868