Hakijalle

Ajankohtaista

Tiina ja Antti Herlinin säätiöllä ei ole tällä hetkellä avointa apurahahakua.

Vuonna 2016 myönnetyt jatkoapurahat löydät täältä

Vuoden 2015 hakukierroksella myönnetyt apurahat löydät täältä.

Vuoden 2014 hakukierroksella myönnetyt apurahat löydät täältä.

Tietosuoja

Lähettäessään apurahahakemuksen Tiina ja Antti Herlinin säätiölle hakija luovuttaa säätiölle itseään koskevia tietoja, joista muodostuu säätiölle henkilötietolaissa (523/1999) tarkoitettu rekisteri. Rekisterinpitäjä on Tiina ja Antti Herlinin säätiö. Yhteyshenkilönä toimii säätiön asiamies Riikka Ihamuotila (riikka(at)tahsaatio.fi).

Lue lisää tietosuojasta.

Henkilötietolain mukainen tietosuojaseloste.

 

 

Apurahan saaneille

Raportointi

Apurahansaajien tulee oma-aloitteisesti raportoida apurahan käytöstä ja hankkeen tuloksista viimeistään yhden vuoden kuluttua apurahan myöntämispäivästä tai viimeistään kolmen kuukauden kuluttua hankkeen päättymisestä. Matka-apurahan saajan on toimitettava matkakertomus viimeistään kolmen kuukauden kuluttua matkan päättymisestä. Raportin toimittaminen on edellytys mahdolliselle uuden apurahan saamiselle. Raportointi tapahtuu sähköisen hakujärjestelmän kautta.

Mikäli rahoitettavan hankkeen aikana hankesuunnitelmassa tapahtuu oleellisia muutoksia, tulee apurahansaajan raportoida näistä välittömästi säätiölle.

Raportoinnista vastaa hankkeen vastuullinen johtaja tai henkilökohtaisen apurahan saaja. Hän vastaa myös siitä, että säätiön myöntämä rahoitus käytetään hakemuksessa ilmoitetulla tavalla.

Kuitteja ei tarvitse liittää osaksi raporttia.

Mikäli apuraha on osoitettu tutkimukseen tai muuhun julkaisutoimintaan, tulee säätiölle toimittaa yksi kappale kyseistä julkaisua. On hyvän tavan mukaista myös mainita rahoituksen myöntäjästä julkaisussa. Mikäli tarvitset säätiön painokelpoisen tunnuksen, voit pyytää sitä sähköpostitse osoitteesta info(at)tahsaatio.fi.

Säätiöllä on oikeus julkaista raportti tai osia raportista nettisivuillaan.

Maksatuksen keskeyttäminen ja rahoituksen palauttaminen

Tiina ja Antti Herlinin säätiöllä on oikeus peruuttaa apurahan maksaminen, mikäli apurahansaaja ei toimita raporttia määräaikaan mennessä tai säätiö katsoo raportin perusteella hankkeen etenemisen olevan oleellisesti heikompi kuin hankesuunnitelmassa. Säätiö varaa mahdollisuuden keskeyttää rahoituksensa hankkeelle myös siinä tapauksessa, että apurahansaaja käyttää rahoitusta rahoituspäätöksen vastaisesti tai on laiminlyönyt ilmoitusvelvollisuutensa hankkeen aikana tapahtuneista oleellisista muutoksista.

Jos hanke jostain syystä keskeytyy, säätiöllä on oikeus periä jo maksetusta apurahasta takaisin se osa, jonka kohtuudella voi katsoa jääneen käyttämättä. Apurahan takaisinperiminen on oikeutettua myös tapauksessa, jolloin hakija on tahallaan antanut vääriä tietoja hakemuksessaan tai raportissaan.

Sosiaaliturva

Suomessa asuva apurahansaaja on velvollinen vakuuttamaan itsensä Maatalousyrittäjien eläkelaitoksessa, kun hänelle on myönnetty Suomesta apuraha, jonka turvin hän työskentelee Suomessa yhtäjaksoisesti vähintään neljä kuukautta. Apurahansaajan eläketurva määräytyy hänelle vahvistetun MYEL-työtulon perusteella samalla tavoin kuin maatalousyrittäjällä. Lisää tietoa apurahansaajien sosiaaliturvasta: http://www.mela.fi/fi/apurahansaajat

 

Sivu päivitetty 10.5.2017.

 

110